+607-553 0365 odvcai@utm.my
Perkara Muat Turun
Garis Panduan Skim Tenaga Akademik Pelawat/Adjung/Jemputan (Antarabangsa)
Universiti Teknologi Malaysia
Garis Panduan Skim Tenaga Akademik Pelawat /Adjung/Jemputan Universiti Teknologi Malaysia
(Pindaan 2016)