+607-553 0365 odvcai@utm.my

Anugerah Tokoh Akademik (ATA) adalah satu anugerah diwujudkan oleh universiti bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada staf akademik di atas kecemerlangan dan sumbangan terhadap pembangunan, perlaksanaan dan peningkatan bidang pengajaran dan pembelajaran (P&P). Kecemerlangan dan sumbangan dalam P&P ini dilihat dari tiga komponen  iaitu:

  • Aspek keperibadian dan Kepakaran
  • Perlaksanaan Fungsi P&P
  • Sumbangan Diberikan dan Pengiktirafan Yang Diterima Berkaitan P&P

Untuk maklumat lanjut, sila klik link-link di bawah

1. Ringkasan Anugerah Tokoh Akademik 2011

2. Lampiran 2 (Ringkasan Kriteria)

3. Borang Permohonan Anugerah Tokoh Akademik 2011