+607-553 0365 odvcai@utm.my

PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

JABATAN TNC (A&A)

  • Memberi perkhidmatan yang mesra kepada pelanggan dengan tepat dan cepat
  • Menggubal dan melaksanakan dasar akademik universiti selaras dengan aspirasi pendidikan nasional dan global
  • Memastikan jaminan kualiti akademik dipatuhi berdasarkan piawaian yang ditetapkan.
  • Menawarkan persekitaran pembelajaran dan prasarana yang kondusif
  • Memastikan program akademik yang holistik dan seimbang serta memenuhi keperluan industri.
  • Menambahbaik kualiti pengajaran dan pembelajaran