+607-553 0365 odvcai@utm.my

ODVCAI

ODVCAI

The Office of Deputy Vice-Chancellor (Academic & International) role and responsibility is to determining the objectives and direction of academic and international activities of the University.

 

DVCAI office also has the responsibilities to enhance academic policy development, to improve the quality of teaching and learning, and facilitating Internationalization activities for both staff and students in UTM.

Our Units

HR & Strategic Management

Menguruskan perkara berkaitan strategik, data KAI UTM (JTNCAA), data MyMohes (Modul Institusi), pelaporan data KAI/MPI (luar UTM), pengurusan Sumber Manusia, Penjawatan Staf bukan Akademik, Pengurusan Pentadbir Akademik, Pengurusan Kewangan Vot Tabung bg staf bukan Akademik (kontrak) dan Pengurusan Latihan/Kursus staf bagi jabatan.

STAFF

Corporate & Finance

Menguruskan perkara berkaitan mesyuarat (JKTNCAA, JK Sebut Harga, JK Tabung Amanah), Pengurusan kewangan jabatan (anggaran belanjawan, tuntutan bayaran, tuntutan perjalanan, panjar wang runcit, inventori alat tulis dan perolehan jabatan) , Pengurusan majlis jabatan, dan Pengurusan Syarahan Perdana Profesor UTM.

STAFF

AdMinistrator & International

Pengurusan berkaitan pentadbiran jabatan, Mesyuarat (JK Eksekutif), Pekeliling Akademik UTM, Pengurusan pelantikan Skim Felo Pasca Doktoral dan Skim Tenaga Akademik Pelawat/ Adjung/Jemputan, Pengurusan Kelulusan Mobiliti Pelajar dan Penyediaan Laporan Akademik Pelajar Antarabangsa berpenaja. 

STAFF

INFORMATION TECHNOLOGY

Bertanggungjawab memantau semua PTJ di bawah Jabatan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) yang terdiri daripada Sekolah Pengajian Siswazah (SPS), Pusat Pemajuan Pembelajaran Digital & Fleksibel (CDeX), dan Institut Siswazah Tersedia Kehidupan (UTM iLeague).

STAFF