+607-553 0365 odvcai@utm.my

Staf Pejabat TNC A&A mengadakan aktiviti awal untuk persediaan pengiliran bertugas yang akan bermula pada 13 Mei 2020.
Antara Aktiviti yang dilakukan adalah:
– Membuat pemeriksaan peralatan dan kelengkapan pejabat
– Pembersihan pejabat
– Membuat tanda aras jarak untuk pelanggan berurusan dikaunter
– Menyediakan peralatan keselamatan seperti “Hand Sanitizer”