+607-553 0365 odvcai@utm.my

Bual Bicara Erti Kemerdekaan dianjurkan oleh Jabatan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) bagi menghayati dan mendalami pembangunan modal insan bertaraf dunia. Diskusi ini dipengerusikan oleh En. Mohd Fauzi menampilakan tiga orang panel, Prof Sr Dr. Hishamuddin Mohd Ali, Prof Dr. Mohd Shafry Mohd Rahim dan Prof Madya Dr. Naziha Ahmad Azli.

Sehubungan itu, sukacita jabatan ingin menjemput semua untuk menyertai Program ini.
Tarikh : 12 September 2021
Masa : 2.30 petang sehingga selesai
Kehadiran Y. Bhg Prof./Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan/Cik amat-amat dihargai bagi merealisasikan program ini. Mata CPD akan diberikan kepada staf yang hadir.
Terima kasih.