+607-553 0365 odvcai@utm.my

Speech by Deputy Vice Chancellor (Academic & International)

Title/Subject View / Download

Slide Amanat TNCA 2024 

Teks Ucapan TNCAA bagi Sesi Libatsama TNCAA bersama Staf Akademik & Pengurusan Fakulti – 10 Oktober 2023

Tujuh Tumpuan Utama Untuk Membangunkan Graduan Berorientasikan Masa Hadapan