+607-553 0365 odvcai@utm.my

Administrative & International

Urusan Pentadbiran PTNCAA

– Menguruskan fail-fail pentadbiran, pengurusan ruang pejabat, alat tulis, dan perabot
– Mengeluarkan pekeliling-pekeliling akademik UTM
– Menguruskan Mesyuarat Eksekutif JTNCAA

 

Urusan Antarabangsa

– Pengurusan pelantikan Skim Felo Pasca Doktoral
– pengurusan pelantikan Skim Tenaga Akademik Pelawat/ Adjung/Jemputan
– Pengurusan Kelulusan Mobiliti Pelajar
– Penyediaan Laporan Akademik Pelajar Antarabangsa berpenaja

Penolong Pendaftar : Pn. Mazlyna binti Rosly

Pembantu Tadbir  : Pn. Marsyitha binti Bahari

Pembantu Tadbir  : Pn. Nurizzathul Farhana Abd Rahman

Pembantu Operasi  : En. Firhdaus bin Mahat

Borang Permohonan Pelawat Adjung