+607-553 0365 odvcai@utm.my

Pekeliling Akademik Tahun 2020

 

Bilangan Tajuk Muat Turun
1 Garis  Panduan Pembelajaran Dalam Talian
2 Pengumuman Berkaitan Aktiviti Pembelajaran Dan Pengajaran UTM
3 Penambahan Satu Semester Tangguh Pengajian Bagi Pelajar Doktor Falsafah, Sarjana Penyelidikan Yang Berada Pada Semester Maksimum Serta Pelajar Berstatus Peperiksaan Berikutan Pandemik
4 Pekeliling Akademik 4-2020 Pengurusan Aktiviti Pembelajaran & Pengajaran Bagi Semester 2 Sesi 20192020 Semasa Krisis Pandemik COVID-19 Bagi Pelajar Prasiswazah & Pascasiswazah
5 Notis Terkini Berkaitan Aktiviti
6 Beban Kredit Minimum Semasa Krisis Pandemik COVID-19 Bagi Semester ll Sesi 2019/2020 & Semester l Sesi 2020/2021 Bagi Pelajar Prasiswazah
7 Garis Panduan Pulang Ke Kampus Bagi Aktiviti Pembelajaran Dan Pengajaran Serta Aktiviti Penyelidikan Di UTM Semasa Dan Selepas Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
– Panduan dalam Bahasa Melayu
– Guide Line in english
– FAQs returning to campus
8 Garis Panduan Peperiksaan Akhir Dalam Talian Semasa Pandemik COVID-19 (Malay Version)
8 Online Final Exam guidelines during Pandemic Covid-19 (English Version)
9 Pelaksanaan Latihan Industri / Latihan Praktikal Bagi Pelajar Program Pra Siswazah Yang Terkesan Akibat Pandemik COVID-19
10 Panduan Pelajar Pulang Ke Kampus & Penetapan Kaedah Pembelajaran Semester lll 2019/2020 & Semester Sesi 1 2020/2021
– Lampiran KPT
11 Penangguhan Kuliah & Aktiviti Akademik Sempena Perayaan Deepavali
12 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Semester 1 2020/2021