+607-553 0365 odvcai@utm.my

Pekeliling Akademik Tahun 2021

 

Bilangan Tajuk Muat Turun
1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Semester II
2 Penambahbaikan Kaedah P&P Semester II 2020/2021
3 Pindaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Semester II Sesi 2020/2021
4 Pindaan Syarat Penerbitan menghantar Tesis untuk PHD
5 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Semester I Sesi 2021/2022
6 Rebat bagi Yuran bagi Peperiksaan Lisan, Yuran Pelaksanaan Semula Peperiksaan Lisan dan Yuran Pemeriksaan Semula Tesis bagi Ijazah Kedoktoran dan Sarjana (Penyelidikan)
7 Penangguhan Kuliah dan Aktiviti Akademik Sempena Perayaan Deepavali