+607-553 0365 odvcai@utm.my

Pekeliling Akademik Tahun 2022

Bilangan Tajuk Muat Turun
1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran semasa pandemik
2 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran bagi FasaPeralihan ke Endemik
3 Kalendar Akademik Sesi 2022/2023 Pelepasan kuliah melibatkan Hari Cuti Umum / Hari Perayaan
4 Pemakaian Prosedur Penyelidikan Pascasiswazah(ProPS 06) bagi mengantikan kod amalan penyelidikan pascasiswazah (KAPS 10)
– Prosedur Penyelidikan Pascasiswazah (ProPS 06)
5 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Fasa Peralihan Ke Endemik Mulai Sesi 2022/2023
6 Pemakaian Peraturan Akademik Program Sarjana Muda Pengajian Sepenuh Masa Edisi Keenam Belas (Edisi Ke 16)
– Peraturan Akademik : Program Sarjana Muda Pengajian Sepenuh Masa
7 Penangguhan Kuliah dan Aktiviti Akademik Sempena Pilihanraya Umum Malaysia Ke-15 (Dibatalkan)
8 Penangguhan Kuliah dan Aktiviti Akademik Sempena Pilihanraya Umum Malaysia Ke-15