+607-553 0365 odvcai@utm.my

Surat Pemakluman Tahun 2021

 

Tajuk Muat Turun
Pemakluman Cuti Bencana
Pemakluman Penangguhan Kuliah
Notice of Postpone Lecture
Kalendar Akademik