+607-553 0365 odvcai@utm.my

Persiapan Untuk Persediaan Kerja Giliran

 

6 Mei 2020

Staf Pejabat TNC A&A membuat persiapan awal melakukan pembersihan pejabat sebelum pengiliran bekerja bermula 13 Mei 2020.

Antara aktiviti yang dilakukan adalah:
– Menanda aras jarak
– Mengenal pasti kerosakan peralatan
– Melakukan pembersihan
– Mempastikan persekitaran ruang kerja bersih dan selesa