+607-553 0365 odvcai@utm.my

DEPUTY OF VICE-CHANCELLOR (ACADEMIC & INERNATIONAL)

Siri ISES JTNCAA : Bual Bicara Erti Kemerdekaan

Tips Penulisan Minit Mesyuarat 

SIRI ISES JTNCAA Bil.4: Universiti untuk Masyarakat: Sharing is Caring

Pengurusan Tabung Amanah & Polisi Cost Recovery Universiti 

Memperkasakan Peranan dan Perkhidmatan Setiausaha Pejabat oleh Pn Hanifah Ahmad

Siri ISES JTNCAA Bil.6: My Soul My UTM

Siri ISES JTNCAA BIL.8 : Arah Tuju Diri atau Organisasi….UTMkah aku?

Siri ISES JTNCAA BIL.9: Keselamatan Kampus: Cabaran dan Peluang

Siri ISES JTNCAA BIL. 10 : Localizing The SDGs in UTM

Program Sua Mesra Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Bersama Staf Pejabat TNC (A&A), UTM Kuala Lumpur

Mind Your Mind?
Hari Terbuka JTNCAA bersama Kaunselor UTM

Tips Penulisan Minit Mesyuarat