+607-553 0365 odvcai@utm.my
JTNCA merakamkan ucapan terima kasih kepada semua staf dan ketua bahagian JTNCA yang telah memberi kerjasama dan menyokong usaha penyediaan dokumen bagi Anugerah Kualiti Perkhidmatan 2020-JTNCA.
Terima kasih juga kepada Utm QRiM – Urusetia AKP 2020 dalam menguruskan penilaian pembentangan AKP 2020.