+607-553 0365 odvcai@utm.my
 
 
 
 
 
 
Perjumpaan Pagi Pejabat TNC (A&A)
?19/07/2020 (Ahad)
⏰8.00 Pagi
?Bilik Mesyuarat TNC(A&A)
Sesi Kupasan ??Teknik Memotivasikan Anak Cara Positif oleh Puan Norlida binti Sajimin,
Pejabat TNCAA (A&A).
✳️Pemakluman Aktiviti Pejabat TNC (A&A) 2020.