+607-553 0365 odvcai@utm.my

   

Aktiviti pembersihan dilakukan di Jabatan TNC A&A bagi persiapan Bekerja Secara Pengiliran.
Seramai 6 orang staf Pejabat TNC A&A melakukan aktiviti ini.
Antara aktiviti yang dilakukan adalah: 
– Menyapu
– Mengemop
– Mengelap