+607-553 0365 odvcai@utm.my

Surat Pekeliling Tahun 2021

 

Bilangan Tajuk Muat Turun
1 Kemasukan Pelajar ke Kampus pada Semester I Sesi 2021/2022
2 Peperiksaan Akhir bagi Semester I Sesi 2021/2022