+607-553 0365 odvcai@utm.my

Surat Pekeliling Tahun 2022

 

Bilangan Tajuk Muat Turun
1 Pembelajaran bersemuka Bahagian 2 Semester II Sesi 2021/2022 semasa Fasa Peralihan Endemik (Pemakluman Khas untuk Pelajar Antarabangsa)