+607-553 0365 odvcai@utm.my

Human Resource & Strategic Management

  1. Pengurusan Strategik
  2. Pengurusan data KAI UTM dibawah tanggungjawab Jabatan TNCAA
  3. Pengurusan data MyMohes (Modul Institusi) di bawah tanggungjawab Pejabat TNCAA
  4. Pelaporan yang melibatkan data KAI/MPI untuk keperluan luar UTM
  5. Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Jabatan
  6. Rekod Perkhidmatan, Latihan, Kenaikan Pangkat, Pertukaran Jabatan, Cuti dan Kehadiran, Waktu Anjal, Emolumen (Gaji, Elaun, Bantuan Khas), ROC, Pengisytiharan Harta, Pencen/Persaraan, Penamatan, Kematian, Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT dan LPPT), Pengesahan Jawatan, Buku Kenyataan Rekod Perkhidmatan (BKRP), Staf Kontrak (Lantikan, Penyambungan, Penamatan, Ganjaran), pinjaman (Perumahan/Kenderaan/Komputer), HRMIS, Skim Pelajar Bekerja (SPB) dan Latihan Industri/ Pelajar Praktikal, Penanggungan Kerja, kemudahan perubatan
  7. Urusan Perjawatan Staf Bukan Akademik (termasuk Skim Pekerja Sambilan Harian), pertukaran staf
  8. Pengurusan Pentadbir Akademik Jabatan
  9. Pengurusan Kewangan Bagi Vot Tabung Bagi Staf Kontrak Bukan Akademik
  10. Pengurusan Latihan/Kursus Staf Jabatan

Penolong Pendaftar : Pn. Leilawati binti Mokhtar

Pembantu Tadbir Kanan : Pn. Fatahiyah binti Kassim

Pembantu Tadbir Kanan : Norhayati binti Alwee

Pembantu Tadbir  : En. Mohammad Rozaleigh bin Othman