+607-553 0365 odvcai@utm.my
BUAL BICARA ERTI KEMERDEKAAN

BUAL BICARA ERTI KEMERDEKAAN

Bual Bicara Erti Kemerdekaan dianjurkan oleh Jabatan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) bagi menghayati dan mendalami pembangunan modal insan bertaraf dunia. Diskusi ini dipengerusikan oleh En. Mohd Fauzi menampilakan tiga orang panel, Prof Sr Dr....