+607-553 0365 odvcai@utm.my
BUAL BICARA ERTI KEMERDEKAAN

BUAL BICARA ERTI KEMERDEKAAN

Bual Bicara Erti Kemerdekaan dianjurkan oleh Jabatan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) bagi menghayati dan mendalami pembangunan modal insan bertaraf dunia. Diskusi ini dipengerusikan oleh En. Mohd Fauzi menampilakan tiga orang panel, Prof Sr Dr....

Pembentangan AKP 2020

JTNCA merakamkan ucapan terima kasih kepada semua staf dan ketua bahagian JTNCA yang telah memberi kerjasama dan menyokong usaha penyediaan dokumen bagi Anugerah Kualiti Perkhidmatan 2020-JTNCA. Terima kasih juga kepada Utm QRiM – Urusetia AKP 2020 dalam...