+607-553 0365 odvcai@utm.my

Information Technology (IT) Unit

Unit IT dipertanggungjawabkan memantau PTJ di bawah Jabatan Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa terdiri daripada (SPS & UTM iLeague).

Sebagai audit pembelian peralatan IT di Jabatan Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa.

Pengurus IT : En. Madradzi bin Muhamad

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat : Cik Noor Emylia binti Yusoff

Pembantu Tadbir : En. Sulaiman bin Abdol Karim